Stambeno naselje

Idealna mikroklima s puno sunca, čistim izvorištima i zrakom oduvijek je privlačila na život na južnim padinama Strahinjščice.

Posvećujući posebnu brigu mladim naraštajima u tijeku je izgradnja nove škole i dječjega vrtića.

Planirano niskoenergetsko stambeno naselje koristit će obnovljive izvore energije (solarni paneli, vjetroelektrane, elektroautomobili) i zadržate mlade na ovom području omogućujući im zaposlenje u poslovnoj zoni.