Poslovna zona

Područje Općine Radoboj raspolaže složenim sustavom infrastrukture, što podrazumijeva cestovne sustave, sustave vodoopskrbe i odvodnje, vodno-gospodarski sustav, sustav plino-opskrbe i telekomunikacije te elektroenergetski sustav.

U planu su dvije gospodarske zone: jedna za obrtničke, uslužne i proizvodne djelatnosti, a druga za industrijske djelatnosti, koja će se, između ostaloga, specijalizirati i za proizvode IT tehnologije.