Kultura

Brojni spomenici kulture svjedoče o bogatoj povijesti kraja: prethistorijski humci, okamine živih bića stare i do 19 milijuna godina te najstarija okamina vinove loze u svijetu. Uskoro će se ta povijest moći doživjeti u Muzeju zavičajne zbirke.

U Radoboju je i Edukacijsko-promidžbeni centar Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije. To je prvi objekt takve vrste u Županiji, a služit će za prezentaciju prirodnih vrijednosti Županije, te privući velik broj stručnjaka i turista, ne samo iz Europe, nego i iz svijeta. Time se stvaraju uvjeti za kvalitetniju prezentaciju i očuvanje područja europske mreže NATURA 2000, budućeg zaštićenog područja Hrvatsko zagorje, kao i ostalih znamenitosti ovoga kraja i čitave Županije.

Od sakralnih spomenika kulture valja spomenuti gotičku crkvu sv. Jakova iz 12. stoljeća s prigradnjama iz 1766. godine. Župna crkva Presvetog Trojstva jednobrodna je gotička građevina barokizirana u 18. stoljeću.

Iz Radoboja potječu poznate osobe iz svijeta kulture i umjetnosti: znamenita hrvatska književnica Sida Košutić, operna primadona Ruža Pospiš-Baldani…