Energetika

Općina Radoboj poklanja osobitu pažnju zaštiti i očuvanju okoliša te energetskoj učinkovitosti. Posebno smo koncentrirani na rezerve pitke vode, šume, zrak, nezagađena tla, zaštićene dijelove prirode te prirodni i kultivirani krajobraz.

Neobnovljivih izvora energije na Zemlji je sve manje, a njihov štetni utjecaj u zadnjih nekoliko desetljeća sve je izraženiji. Stoga se obnovljivi izvori moraju početi bolje iskorištavati. Razvojem obnovljivih izvora energije – osobito vjetra i sunca – povećava se energetska održivost sustava i smanjuje ovisnost o uvozu energetskih sirovina i električne energije. Države Europske unije zadale su si ambiciozan cilj da povećaju udio obnovljivih izvora energije na 20 % cjelokupne potrošnje energije u EU do 2020. godine. Očekuje se da će obnovljivi izvori energije u skoroj budućnosti postati ekonomski konkurentni konvencionalnim izvorima energije.

U planu je izgradnja vjetroelektrane i sunčane elektrane.